7.2.4 SEKUNDARNI KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

7.2.4.1 Svinčev akumulator

   
 

Elektrodi prazne akumulatorske celice (člena) sta iz svinčevega sulfata (PbSO4), elektrolit pa je razredčena žveplova kislina (H2O + H2SO4).

HITRE POVEZAVE

Polnjenje Pb akumulatorske celice

Gostejši

Praznjenje celice Pb akumulatorja

Srednja napetost svinčeve akumulatorske celice je 2 V

Večjim tokom

Izpraznimo

 

SLIKA

Slika 7.2.4.1.1: Prazna Pb akumulatorska celica

 

SLIKA

Slika 7.2.4.1.2: Polnjenje Pb akumulatorske celice

 

SLIKA

Slika 7.2.4.1.3: Praznjenje celice Pb akumulatorja

 

SLIKA

Slika 7.2.4.1.4: Sestavni deli celice in baterije Pb akumulatorja

 
 
       
 
►  

Pri polnjenju svinčeve akumulatorske celice se pozitivna elektroda spreminja v svinčev dioksid, negativna pa v čisti svinec.

Elektrolit akumulatorske celice postaja s polnjenjem gostejši.

 

 
       
 

Ko izključimo izvor napetosti, imamo torej različni kovinski elektrodi, ki z elektrolitom tvorita galvanski člen.

   
       
 
►  

Pri praznjenju svinčeve akumulatorske celice se elektrodi spreminjata v svinčev sulfat, elektrolit pa se redči!

 
       
 

Srednja napetost svinčeve akumulatorske celice je 2 V. Pri polnjenju celice se sproščata vodik in kisik, ki tvorita eksplozivni (pokalni) plin, zato mora biti prostor polnjenja dobro prezračevan.

   
       
 
►  

Razpoložljivo elektrino polnega akumulatorja v Ah imenujemo kapaciteta (C) akumulatorja.

 
       
 
C = I · t  
     (Ah)        I(A);     t(h)
     
       
 
►  

Z večjim tokom akumulator hitreje izpraznimo.