7.2 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI

KAZALO

   

 

7.2.5 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI IN ZAŠČITA OKOLJA

   
 

Svinec, živo srebro, kadmij … so okolju neprijazne kovine, zato jih po uporabi ne smemo odlagati na enak način kot druge odpadke.

 

HITRE POVEZAVE

Vrnemo pooblaščenemu dobavitelju

 

SLIKA

Slika 7.2.5.1: Simbol reciklaže na akumulatorju

 

SLIKA

Slika 7.2.5.2: Simbol reciklaže na akumulatorju

 
 
     
►  

Večino kemijskih izvorov napetosti danes lahko recikliramo1.

►  

Kemijske izvore z oznako prepovedi nepravilnega odlaganja in možne reciklaže zbiramo ločeno glede na vrsto kovine elektrode in jih vrnemo pooblaščenemu dobavitelju.

 

 
       
       

1 reciklaža = ponovna uporaba odpadnih snovi