2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

KAZALO

   

 

2.7.5.2 Toplotno delo električnega toka

     
 

Fizikalno bistvo toplotnega dela električnega toka

 

HITRE POVEZAVE

Gostota električne moči
Uporovni grelniki

Električni grelnik spajkalnika
Gostota električnega toka

 
 

SLIKA

Slika 2.7.5.2.1: Električni grelniki prostora

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.7.5.2.2: Hlajenje procesorja in transformatorja

 

SLIKA

Slika 2.7.5.2.2: Gostota toka v vodniku

 
       

►  

Električni tok, ki teče skozi snov z določeno električno upornostjo, spreminja električno energijo v toplotno.

 

 
       
  Električni grelniki    
       
 

►  

Uporovnim pretvornikom električne energije v toplotno pravimo električni uporovni grelniki.

 

 
       
 

Toplotna energija električnih grelnih teles s toplotnim tokom odteka v hladnejšo snov, ki obdaja grelno telo, tam dviga temperaturo in lahko opravlja neko koristno delo.

 
     
  Računanje toplotnega dela  
     
  Škodljivo toplotno delo električnega toka  
     
 

Električni tok pogosto opravlja tudi škodljivo toplotno delo. Segreva vodnike, navitja elektromotorjev in transformatorjev, elektronske elemente (upore, tranzistorje, procesorje, ... ), jih ogroža z visokimi temperaturami in povzroča izgube električne energije.

 
     
  Odvisnost električnega toplotnega dela v vodnikih  
     
►  

Toplotni učinek toka v vodniku je odvisen od jakosti toka na enoto prereza vodnika.

 

►  

Jakost toka na enoto prereza imenujemo gostota toka (J).  

 

     
 
 

J  =

I

 A
(A/m2) I(A);   A(m2)
 
     
     

Primer 2.7.5.2.1: