2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

KAZALO

   

 

2.7.5.4 Toplotna obremenitev in varovanje vodnikov

     
         
  Do preobremenitve vodnikov instalacij lahko pride tudi v primeru pravilno dimenzioniranih vodnikov. Tak primer je lahko priključitev porabnika prevelike moči, preveliko število porabnikov, velik tok kratkega stika, ...  

HITRE POVEZAVE

Kratek stik

Talilne varovalke

Šibka točka

Fizično in barvno

Različnih jakosti

Selektivna

Ne varujejo človeka

 

SLIKA

Slika 2.7.5.4.1: Kratki stik v okovu žarnice

 

SLIKA

Slika 2.7.5.4.2: Vložek s taljivim vodnikom

 

SLIKA

Slika 2.7.5.4.3: Izbirna namestitev varovalk

 
       
 
►  

Pred posledicami nepredvidenih preobremenitev lahko vodnike električnih napeljav varujemo tako, da pravočasno prekinemo električni tokokrog.

 

 
 

 

   
 

Pravočasno prekinitev preobremenjenih električnih tokokrogov omogočajo talilne varovalke in instalacijski odklopniki.

   
       
  Talilna varovalka    
       
  Talilna varovalka je namenoma ustvarjena šibka točka na dostopnem mestu električnega tokokroga. Njen poglavitni del je vložek s tankim talilnim vodnikom.    
     
  Svarilo glede pravilne zamenjave varovalk, fizično in barvno, je namenjeno predvsem nestrokovnim in nevarnim »popravilom« vložka varovalke.  
     
 
►  

Uničeni vložek varovalke vedno nadomestimo le s predpisanim novim vložkom.

 
►  

Pred zamenjavo vložka varovalke je potrebno odpraviti vzrok uničenja vložka oziroma napako v električnem tokokrogu. 

 

     
  Izbirna namestitev varovalk  
     
 
►  

Električne instalacije in naprave varujemo s sistemom varovalk različnih jakosti.

 
►  

Namestitev varovalk mora biti selektivna (izbirna). 

 

 
     
 
►  

Talilne varovalke in instalacijski odklopniki ne varujejo človeka pred nevarnostjo neposrednega dotika.