3.2.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAPOREDNE VEZAVE

KAZALO

   

 

3.2.2.4 Moč zaporedne vezave

     
 

Moč posameznega porabnika je določena z napetostjo na porabniku in tokom porabnika po enačbi:

 

HITRE POVEZAVE

Vsota moči

 

SLIKA

Slika 3.2.2.4.1: Moč zaporedne vezave porabnikov

 

SLIKA

Slika 3.2.2.4.2: Moč zaporedne vezave porabnikov

 
 
       
  P = U · I    
       
 
Največja moč v zaporedni vezavi je na porabniku z največjim padcem napetosti oziroma z največjo upornostjo!  
Moč delovanja izvora napetosti je enaka vsoti moči delujočih zaporednih porabnikov.  
Skupna moč zaporednih porabnikov je enaka vsoti moči posameznih porabnikov.  

 
       
 

P  =

P1 + P2 + P3 + ...

   (W) 
P1(W); P2(W); ...
   
       
 
Povečanje števila zaporednih porabnikov, katerega posledica je povečanje skupne upornosti, »zahteva« od izvora manj moči.  

 
       

Poskus
 

 
       
  3.2.2.4.1 Krmiljenje moči električnih grelnikov