4.2.1 ELEKTRIČNI KONDENZATOR

KAZALO

   

 

4.2.1.2 Odvisnost kapacitivnosti kondenzatorja

   
  Za določitev kapacitivnosti enostavnega kondenzatorja uporabimo enačbo:  

HITRE POVEZAVE

Dajalnik signala

Primer 4.2.1.2.2

 

SLIKA

Slika 4.2.1.2.1: Enostavni električni kondenzator

 
 
       
 
C  = ε0 · εr · 
A

d
(F)
ε0 = 
C

Vm
 = 
F

m
 ;     A(m2);     d(m) 
   
       

 

►  

Kapacitivnost kondenzatorja je snovnogeometrijska lastnost.

►  

Kapacitivnost kondenzatorja je premo sorazmerna z dielektričnostjo dielektrika in površino plošč ter obratno sorazmerna z medsebojno razdaljo plošč.

 

 
       
 

Odvisnost kapacitivnosti omogoča uporabo kondenzatorja tudi kot dajalnika signala, ki ga elektronsko vezje naprave preoblikuje v koristno informacijo.

   
     

Primer 4.2.1.2.1: