6.1.1 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI PREČKANJA MAGNETNEGA PRETOKA

KAZALO

   

 


6.1.1.1 Generator enosmerne električne napetosti

     

Rotacijski generator »enosmerne« električne napetosti dobimo že, če motor za enosmerni tok uporabimo v obratni smeri.

   

HITRE POVEZAVE

Faradayev generator

Obratna smer

Pulzirajoča

 

SLIKA

Slika 6.1.1.3: Generator enosmerne električne napetosti

 
 
 

 

   
 

Komutator sicer poskrbi, da dobimo na priključnih sponkah generatorja napetost, ki deluje le v eni smeri, velikost napetosti pa je pulzirajoča.