1 OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE

KAZALO

   

 

 

1.5 OSNOVNE ELEKTRIČNE KOLIČINE

     

Za predstavitev značilnosti električnih pojmov in pojavov pri nastajanju, prenosu in uporabi električne energije so znanstveniki določili fizikalne količine elektrotehnike. Tiste, ki jih moramo spoznati najprej, so elektrina, električni potencial, električna napetost, električni tok ter električna upornost in prevodnost. S temi količinami se v elektrotehniški praksi srečujemo najprej in najpogosteje.

1.5.1 ELEKTRINA (Q)
1.5.2 ELEKTRIČNI POTENCIAL (V)
1.5.3 ELEKTRIČNA NAPETOST (U)
1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

 

HITRE POVEZAVE

Zgradba snovi