1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

KAZALO

   

 

1.5.4.1 Odziv, hitrost in trajanje električnega toka

 

 

 
 
►  

S kratkotrajno električno napetostjo lahko zagotovimo le kratotrajani električni tok..

     
         
 
►  

Za trajni električni tok je potrebna trajna električna napetost in trajno delo za njeno ustvarjanje.

     
         
Poskus: