2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

KAZALO

   

 

2.2.1 MERILNIKI ELEKTRIČNIH KOLIČIN

     
 

►  

Glede na način odčitavanja velikosti merjene količine, razlikujemo digitalne1 in analogne2 merilnike.

 

HITRE POVEZAVE

Digitalni in analogni merilniki

 

SLIKA

Slika 2.2.1.1: Analogno (a) in digitalno (b) odčitavanje

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 2.2.1.1: Količine in območja merjenja

 

 
       
 
►  

Pri digitalnih merilnikih razberemo merjeno količino neposredno iz zapisa na prikazalniku merilnika, pri analognih pa na osnovi ustreznega odklona kazalca na skali merilnika.

   
       
 

Oba merilnika, praviloma, omogočata merjenje različnih električnih količin v okviru različnih merilnih območij. Takim merilnikom pravimo, da so večnamenski.

   

 

     
 
►  

Merilno območje merilnika (MO) je območje velikosti količine, ki jo z merilnikom lahko merimo.

   
       
 
►  

Vrsto količine in merilno območje izberemo, praviloma, s preklopnim stikalom.

   
       
Primer:

 
 
       
       
 

2.2.1.1 Digitalni merilnik

2.2.1.2 Analogni merilnik

   
       
     
 

1 digitus, lat. – prsti (štetje na prste – štetje s končnim številom elementov)

2 analogos, gr. – skladno, ustrezno