2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

     
 

►  

Pri snovanju in preizkušanju električnih naprav ter diagnostiki1 napak pri njihovem delovanju je pozna-vanje velikosti električnih količin nepogrešljivo.

     
         
  2.2.1 MERILNIKI ELEKTRIČNIH KOLIČIN
2.2.2 TOČNOST MERILNIKA

2.2.3 MERJENJE ELEKTRIČNE NAPETOSTI

2.2.4 MERJENJE ELEKTRIČNEGA TOKA

2.2.5 NOTRANJA UPORNOST OZIROMA PREVODNOST MERILNIKOV

     
       
 

1 diagignoskein, gr. – spoznati kaj, npr. vzroke nepravilnega delovanja