2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

KAZALO

   

 

2.2.5 NOTRANJA UPORNOST OZIROMA PREVODNOST MERILNIKOV

     
 

►  

A-metri imajo majhne notranje upornosti1 (nekaj mΩ do več Ω).

 

HITRE POVEZAVE

Notranja upornost merilnika

 
       
 

►  

V-metri imajo velike notranje upornosti (nekaj kΩ do več MΩ).

   
     

 


1 Notranja upornost merilnika je upornost med njegovima priključnima sponkama.