2.4.1 UPORNOST IN PREVODNOST VODNIKOV

KAZALO

   

 

2.4.1.3 Upornost in prevodnost sta snovno geometrijski lastnosti vodnikov

     
 
►  

Električna upornost je premo sorazmerna s specifično upornostjo snovi in dolžino vodnika ter obratno sorazmerna s prerezom vodnika.

   
   
 
  R   =   ρ   ·   l  
A
(Ω)

ρ(Ωm);   l(m);   A(m2)

   
   
 

Obratno velja za prevodnost vodnika:

   
 
  G   =   γ   ·   A  
l
(S)

γ(S/m);   l(m);   A(m2)

   
       
Primer 2.4.1.3.1:
 
 
       
Primer 2.4.1.3.2:
 
 
       
 

Upornost vodnikov dolžine do nekaj metrov v splošni praksi praviloma zanemarimo. Obvezno pa bomo upornost vodnikov morali upoštevati v električnih omrežjih in v drugih primerih z daljšimi vodniki.