2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

2.5 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA SNOV IN PROSTOR

     
 
►  

Električni tok ima toplotne, svetlobne, magnetne in kemijske učinke.

► 

Učinke električnega toka koristno uporabljamo za delovanje električnih porabnikov (grelniki, svetila, elektromotorji, ... ).

 
► 

Učinki električnega toka so lahko tudi škodljivi (segrevanje vodnikov in svetil, požari, ... ).

 

HITRE POVEZAVE

Učinki električnega toka

 
 

SLIKA

Slika 2.5.1:  Učinki električnega toka