2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

KAZALO

   

 

 

2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

     
  2.7.1 ENERGIJA, DELO IN MOČ
2.7.2 ELEKTRIČNO DELO (W)
2.7.3 ELEKTRIČNA MOČ (P)
2.7.4 VREDNOTENJE ELEKTRIČNEGA DELA
2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri
 

PREVERI ZNANJE

Sestavi enačbo