2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

KAZALO

   
         

2.7.5 PRETVARJANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

  Omenili smo že, da električno energijo s pridom uporabljamo iz dveh razlogov:  

PREVERI ZNANJE

Reši računsko nalogo

 
 
 
mogoče jo je enostavno prenašati tudi na večje razdalje,
►  

na enostaven način jo je mogoče spreminjati v druge oblike energije.

 

 
       
 

Ko govorimo o električnem delu, mislimo na električno energijo, ki smo jo v električnem porabniku (elektromotorju, grelniku, ...) spremenili v drugo vrsto energije (toplotno, mehansko, svetlobno, ...).

   
       
 
Električni porabniki so pretvorniki električne energije v energije druge oblike.

 
       
 

2.7.5.1 Izkoristek pretvornika električne energije

2.7.5.2 Toplotno delo električnega toka

2.7.5.3 Toplotna obremenitev in dimenzioniranje vodnikov

2.7.5.4 Toplotna obremenitev in varovanje vodnikov

2.7.5.5 Mehansko delo električnega toka

2.7.5.6 Izkoristek sistema pretvornikov energije