3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.2 ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

     
 
Električna porabnika sta vezana zaporedno, če imata eno skupno točko oziroma en skupni električni potencial (sl. 3.2.1).
►  

V zaporednih porabnikih je isti električni tok.

HITRE POVEZAVE

Isti električni tok

 

SLIKA

Slika 3.2.1: Zaporedna vezava v električnem tokokrogu

 
 
     
     
 

3.2.1 ZAPOREDNE VEZAVE V PRAKSI

3.2.2 LASTNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAPOREDNE VEZAVE