3.2 ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

KAZALO

   

 

3.2.1. ZAPOREDNE VEZAVE V PRAKSI

     
 

Zaporedno vezavo porabnikov srečamo najpogosteje v obliki zaporedne vezave elementov elektronskih vezjih ter izvorov manjših električnih napetosti in upornosti realnih električnih tokokrogov.

   

HITRE POVEZAVE

Izvori manjših električnih napetosti

 

SLIKA

Slika 3.2.1.1: Zaporedne vezave virov napetosti in upornosti realnih tokokrogov

 
       
       
 
►  

Električnemu tokokrogu z zaporedno vezavo električnih porabnikov ali elementov in izvorov pravimo zaporedni električni tokokrog.