4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 


4.1.2. ELEKTRIČNA POLJSKA JAKOST (E)

     
►   Merilo električne poljske jakosti je sila na enoto elektrine.

HITRE POVEZAVE

Gravitacijsko polje

Sila na enoto elektrine

Smer električne poljske jakosti

Homogeno električno polje

Poskus
Potenciali in napetost v naelektrenem ploščnem kondenzatorju

Primer

 

SLIKA

Slika 4.1.2.1: Sila na elektrino v električnem polju

 
 
       
 
E  ≡ 
Fe

Q
N

C

Fe(N); Q(C)

   
       
 

Preglednica: Električne poljske jakosti

   
       
 

 

Lokacija in situacija

E(N/C)

  jedro atoma urana 3 x 1021
 

v zraku pred strelo

3 x 106
  ob bobnu fotokopirnega stroja 105
  v Cu-vodnikih hišnih inštalacij 10-2
   
       
 
►   Smer električne poljske jakosti je enaka smeri električnih silnic.

 
       
       
  Homogeno in nehomogeno električno polje    
       
 

Električnemu polju, ki ima v različnih točkah prostora po velikosti in smeri enake poljske jakosti, pravimo homogeno električno polje, v nasprotnem primeru pa nehomogeno električno polje.

Homogeno električno polje prikažemo z vzporednimi silnicami enake gostote, nehomogeno pa s silnicami različnih gostot.

 
►  

Večja gostota električnih silnic pomeni večjo električno poljsko jakost in obratno (slika 4.1.2.1 a in b).

 

 
       
 

Določitev jakosti nehomogenih električnih polj je zahtevna naloga, zato bomo obravnavali le homogena električna polja.

     
       
S poskusi in po matematični poti lahko ugotovimo:    
     
 
►  

Električna poljska jakost med vzporednima ploščama je tem večja, čim večja je napetost med ploščama in čim manjša je njuna medsebojna razdalja.

 
       
 
E 
U

d
V

m

U(V); d(m)

   
       
 
►  

Električna poljska jakost homogenega električnega polja je določena z napetostjo na enoto dolžine električne silnice.

 
       
Primer 4.1.2.1: