4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 


4.1.3. PREVODNA SNOV V ELEKTRIČNEM POLJU

     
S poskusi s prevodno snovjo v električnem polju lahko ugotovimo:  

HITRE POVEZAVE

Prevodnik in električno polje

Električna influenca

Zunanja električna polja

 

SLIKA

Slika 4.1.3.1: Poskus

 
     
Električna influenca    
     
 

Električno polje povzroča v prevodnih telesih ločitev (razdelbo) elektrin in električno napetost.

► 

Učinku ločevanja elektrin z električnim poljem pravimo električna influenca1 ali razdelba.

 

 
       
 

Na pojavu električne influence temelji delovanje nekaterih izvorov električne napetosti, kot so npr. visokonapetostni influenčni generatorji in podobno.

     
       
       
  Zaščita pred vplivi električnih polj    
       
 

Ozemljena kovinska plošča predstavlja za električno polje nepremagljivo oviro − zaslon.

V notranjosti električno prevodnih teles, ki so v električnem polju, ni električnega polja!

 
V notranjosti kovin elektrostatična polja niso mogoča.  
►  

Prostor, ki je obdan s kovinsko kletko2, je zaščiten pred vplivom zunanjih električnih polj.

 

 
       
 

Kovinske kletke in ozemljene kovinske zaslone uporabljamo za zaščito vodnikov (koaksialni kabli), elektronskih elementov (tranzistorji, kondenzatorji, ...) in vezij (vhodne radio- in TV-enote ...) pred zunanjimi električnimi polji in medsebojnimi vplivi.

     
       
     
 

1 influentia (lat.) = vpliv

2 Faradeyeva kletka