4.1 ELEKTRIČNO POLJE

KAZALO

   

 


4.1.7 RAZPOREDITEV ELEKTRINE NA PREVODNIH TELESIH

     

Prevodna konica omogoča postopno razelektrenje prevodnega telesa brez preboja izolanta.

Postopnemu razelektrenju s prevodno konico pravimo električni učinek prevodne konice.

 
Ob koničastih delih naelektrenih kovinskih teles je gostota elektrine in električna poljska jakost največja.  
► 

Čim ostrejša je konica, tem večjo električno poljsko jakost povzroča.

 

HITRE POVEZAVE

Gostota električnega pretoka tik ob prevodniku

Razelektrenje prevodnega telesa

 

SLIKA

Slika 4.1.7.1.a: Razporeditev elektrine na prevodnem telesu

 

SLIKA

Slika 4.1.7.1.b: Razporeditev elektrine na prevodnem telesu

 

SLIKA

Slika 4.1.7.2: Ionizacijsko razelektrenje

 

SLIKA

Slika 4.1.7.3: Iglasti spoj tiskanega vezja

 
       
 

Zaradi svetlobnega učinka ionizacije zraka ob konici tovrstno razelektrenje imenujemo razelektrenje s tlenjem, svetlobni učinek ionizacije pa električna korona.

     
       
       
  Koristni in škodljivi električni učinki prevodne konice    
       
 

Na razelektrenju z učinkom konice je temeljilo delovanje prvih strelovodov1. Danes pri večini objektov opravlja takšno zaščito še bolj učinkovito Faradayeva kletka.

     
       
 

Električni učinek konice je lahko tudi škodljiv. Ostri, štrleči prevodni deli v visokonapetostnih elektroenergetskih napravah ali enotah elektronskih naprav (npr. iglasti spoji) so lahko povzročitelji električnih prebojev ali znižanja električnih potencialov določenih točk sicer »povsem brezhibnih« naprav.

     
       
       
     
 

1 Benjamin Franklin, ameriški znanstvenik, že leta 1747