5 MAGNETNI POJAVI IN UČINKI

KAZALO

   

 

 

5.1 MAGNETNO POLJE

     
 

Nekateri magnetni pojavi so bili, podobno kot elektrostatični, znani že v starih časih. Njihova praktična uporaba, npr. kompas, pa je bila prisotna veliko prej, kot so te učinke povezali z električnim tokom. Spoznali bomo tudi, da so sile in moči magnetnih učinkov veliko večje kot v primeru elektrostatičnih pojavov, zato so že relativno zgodaj postali osnova delovanja najrazličnejših strojev in naprav.

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri (P1-P6)

Rešeni primeri (P7-P11)

 

PREVERI ZNANJE

Vprašanja z enim odgovorom

Vprašanja z več odgovori

Reši računsko nalogo
Sestavi enačbo

 
       
 

O električnem toku vemo že veliko oziroma dovolj, da bomo znanje o njem lahko nadgradili z magnetnimi pojavi. Za osvežitev njegovega bistva pa izpostavimo predvsem naslednje:

   
       
 
►  

Električni tok je tok elektrine.

►  

Tudi tok elementarne elektrine (npr. elektrona) je električni tok.

 
Tehnično pozitivna smer toka je smer toka pozitivne elektrine.  

Za električni tok je potrebna razlika električnih potencialov oziroma električna napetost.

 

 
       
  5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA
5.1.2 MAGNETNA NAPETOST IN POLJSKA JAKOST
5.1.3 SNOV V MAGNETNEM POLJU
5.1.4 MAGNETNI KROG