5.1.1 POJEM IN LASTNOSTI MAGNETNEGA POLJA 

KAZALO

   

 

5.1.1.1 Magnetno polje in lastnosti trajnih magnetov 

     
Magneti privlačijo železo, nikelj, kobalt in njihove zlitine.
Snovem, ki jih magnet privlači, pravimo feromagnetne snovi,1 ali na kratko magnetne snovi.  
V prostoru okrog magnetov na feromagnetne snovi delujejo sile, ki jim pravimo magnetne sile.  
Prostoru, v katerem delujejo na feromagnetne snovi magnetne sile, pravimo magnetno polje.  
►  

Feromagnetne snovi postanejo v magnetnem polju magnetne.

HITRE POVEZAVE

Magnetne

 

SLIKA

Slika 5.1.1.1.1: Poskus 5.1.1.1.1

 

SLIKA

Slika 5.1.1.1.2: Poskus 5.1.1.1.2

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.1.1.1: Poskus 5.1.1.1.3

 

SLIKA

Slika 5.1.1.1.3: Poskus 5.1.1.1.4

 

SLIKA

Slika 5.1.1.1.4: Magnetno polje Zemlje

 
       
 

Poznati magnetno polje pomeni poznati smer in velikost magnetnih sil v magnetnem polju.

   
       
 
Koncema magneta, ob katerih so magnetne sile največje, pravimo magnetna pola.
Magnetna pola magneta imata različni lastnosti.  
Dvojica magnetnih polov dveh magnetov se privlači ali odbija.  
Zemlja je naravni magnet z magnetnima poloma blizu geografskih polov.  
Magnetni pol vrtljivega magneta, ki se v magnetnem polju Zemlje obrne proti severnemu geografskemu polu, imenujemo severni magnetni pol, nasprotnemu pa južni pol.  
Severni pol označujemo z N (North), južni pa s S (South).  
Raznoimenska magnetna pola se privlačita, istoimenska pa se odbijata.  
►  

Ob severnem geografskem polu Zemlje je južni magnetni pol, ob južnem geografskem polu pa severni magnetni pol.

   
Poskus 5.1.1.1.1: Poskus s trajnim magnetom in železovimi opilki
 
     
Poskus 5.1.1.1.2: Poskus s trajnima magnetoma
 
     
     
 

1 snovi, ki imajo podobne magnetne lastnosti kot železo