5.1.3.4 Magnetilne karakteristike snovi

KAZALO

   

 

5.1.3.4.1 Histerezna zanka snovi

   

 

S poskusom 5.1.3.4.1.1 lahko ugotovimo:

HITRE POVEZAVE

Poskus 5.1.3.4.1.1

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.1.1: Remanentna gostota

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.2: Koercitivna magnetna poljska jakost

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.3: Histerezna zanka feromagnetne snovi

 
 
       

 

►  

Feromagnetna snov ostane delno magnetna tudi po prenehanju magnetenja.

Magnetizmu, ki ostane v feromagnetni snovi po magnetenju, pravimo preostali ali remanentni1 magnetizem, gostoti magnetnega pretoka remanentnega magnetizma pa remanentna gostota (Br).

 

Remanentni magnetizem odpravimo z določeno magnetno poljsko jakostjo nasprotne smeri kot pri magnetenju.

 

Jakosti magnetnega polja, ki je potrebna za razmagnetenje feromagnetne snovi, pravimo koercitivna2 magnetna poljska jakost (Hc).

 

 
       
 

Magnetenje in razmagnetenje v obeh smereh prek točk Hc in Br pripelje do zaključene magnetilne karakteristike feromagnetne snovi:

   
       
►  

Zaključeni magnetilni karakteristiki magnetenja feromagnetne snovi pravimo histerezna3 zanka.

 
       
       

1 remanere, lat. = ostanek

2 coercere, lat. = prisiliti

3 hysteros, gr. = trajanje učinka po prenehanju vzroka