5.1.3 SNOV V MAGNETNEM POLJU

KAZALO

   

 


 

5.1.3.4 Magnetilne karakteristike snovi

   
►  

Grafični obliki odvisnosti gostote magnetnega pretoka od magnetne poljske jakosti pravimo magnetilna karakteristika snovi.

HITRE POVEZAVE

Nelinearno magnetenje

Linearna funkcija

Nelinearna funkcija

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.1: Magnetilna karakteristika

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.2: Magnetilne karakteristike feromagnetnih kovin

 
 
       
 

Za neferomagnetne snovi je relativna permeabilnost μr ≈ 1, zato za gostoto magnetnega pretoka velja:

   
       
  B = μr · μ0 · H  ≈ μ0 · H = konst. · H .    
       
 
►  

Gostota magnetnega pretoka v neferomagnetni snovi je linearna funkcija magnetne poljske jakosti.

 
       
 

Pri feromagnetnih snoveh se z naraščanjem jakosti magnetilnega magnetnega polja začne postopno obračanje elementarnih magnetkov in prištevanje njihovih magnetnih pretokov magnetilnemu pretoku.

   
       
 
►  

Feromagnetni snovi, ki pri povečanju magnetne poljske jakosti ne prispeva več k povečanju magnetnega pretoka, pravimo, da je magnetno nasičena.

Gostota magnetnega pretoka v feromagnetni snovi je nelinearna funkcija magnetne poljske jakosti.

 

Relativna permeabilnost določene feromagnetne snovi je odvisna od magnetne poljske jakosti (μr ni konstanta).

 

 
       
 

Preglednica 5.1.3.4.1:  Relativne permeabilnosi

Snov μrmax
 čisto železo  250.000 
jeklena litina 600
elektropločevina (Ni, Fe) 60.000
alniko (Al, Ni, Co, Fe) 7.300
 supermaloj (Ni, Fe, Mo, Mn)  300.000
ultraperm (Ni, Mo, Mn, Fe)  500.000 
   
       
 

Zaradi odvisnosti relativne permeabilnosti feromagnetne snovi od magnetne poljske jakosti, obravnavamo feromagnetne snovi bistveno drugače kot neferomagnetne:

   
       
 
►  

V neferomagnetnih snoveh magnetne količine računamo na osnovi  enačbe B = μ0 · H.

V feromagnetnih snoveh magnetne količine določamo iz magnetilnih karakteristik.

 

 
       
Primer 5.1.3.4.1:
 
       
  5.1.3.4.1 Histerezna zanka snovi    
  5.1.3.4.2 Trdomagnetne in mehkomagnetne snovi