5.1.3.4 Magnetilne karakteristike snovi

KAZALO

   

 

5.1.3.4.2 Trdomagnetne in mehkomagnetne snovi

   

 

Remanentna gostota magnetnega pretoka trdomagnetih materialov za izdelavo npr. trajnih magnetov mora biti velika, njena trajnost pa mora biti »varovana« z veliko koercitivno magnetno poljsko jakostjo.

HITRE POVEZAVE

Široko

Ne smejo pa ostati magnetna

Izmeničnim tokom

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.2.1: Histerezna zanka trdomagnetne snovi

 

SLIKA

Slika 5.1.3.4.2.2: Histerezna zanka mehkomagnetne snovi

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.3.4.2.1: Trajni magneti

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.3.4.2.2a: Mehkomagnetna jedra

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija 5.1.3.4.2.2b: Mehkomagnetna jedra

 
 
       
 
►  

Trdomagnetne snovi imajo široko histerezno zanko.

 
       
 

Primer neželenega remanentnega magnetizma pa so feromagnetna jedra elektromagnetov elektromagnetov, transformatorjev, motorjev, generatorjev …, ki rabijo za krepitev in vodenje magnetnih pretokov, po magnetenju pa ne smejo pa ostati magnetna.

   
       
 
►  

Mehkomagnetne snovi imajo ozko histerezno zanko.

Pri magnetenju z izmeničnim tokom nastopijo histerezne izgube energije, ki so sorazmerne s površino, ki jo omejuje histerezna zanka

 

Čim manjša je površina histerezne zanke (čim ožja je zanka), tem manjše so histerezne izgube feromagnetne snovi.