5 MAGNETNI POJAVI IN UČINKI

KAZALO

   

 

5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV

     
  5.2.1 MAGNETNA SILA NA FEROMAGNETNA TELESA
5.2.2 MAGNETNA SILA NA TOKOVODNIK
5.2.3 NAVOR NAVITJA V MAGNETNEM POLJU (M)
5.2.4 MAGNETNA SILA MED VZPOREDNIMA TOKOVODNIKOMA
5.2.5 MAGNETNA SILA NA GIBAJOČO SE ELEKTRINO