5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV

KAZALO

   

 


5.2.2 MAGNETNA SILA NA TOKOVODNIK

     

S poskusom bi ugotovili:

   

HITRE POVEZAVE

Magnetni sili med tokovodnikoma

Poskus

Različna gostota

Premosorazmernost magnetne sile

 

SLIKA

Slika 5.2.2.1: Magnetna sila na tokovodnik

 

SLIKA

Slika 5.2.2.2: Magnetno polje pritiska na tokovodnik v smeri manjše gostote polja

 

SLIKA

Slika 5.2.2.3: Pravilo leve roke

 

SLIKA

Slika 5.2.2.4: Tokovodnik v magnetnem polju

 

SLIKA

Slika 5.2.2.5: Zvočnik

 
     
 

Na tokovodnik, ki je v magnetnem polju prečno na magnetne silnice, deluje magnetna sila.

Smer magnetne sile na tokovodnik je odvisna od smeri električnega toka in magnetnih silnic.  

 
       
 

Vzrok magnetne sile na električni tokovodnik lahko ugotovimo na osnovi slik a, b, c in d, ki prikazujejo posamezno (a in b) in skupno magnetno polje trajnega magneta in električnega toka (d).

     
       
 

Vzrok za magnetno silo na tokovodnik je različna gostota magnetnega pretoka ob tokovodniku.

Smer magnetne sile na tokovodnik je iz gostejšega magnetnega polja v redkejše in je odvisna od smeri toka in smeri magnetnih silnic.

 
►  

Na magnetno silo lahko vplivamo z usmerjanjem magnetnih silnic (sl. d).

 

 
       
 

Pri ugotavljanju smeri magnetne sile na tokovodnik si lahko pomagamo s pravilom leve roke:

   
       
 

Če položimo odprto dlan leve roke v magnetno polje ob tokovodnik tako, da prsti kažejo v smeri toka, magnetne silnice pa vstopajo v dlan, kaže iztegnjeni palec smer magnetne sile na tokovodnik.

Magnetna sila na tokovodnik je premo sorazmerna z gostoto magnetnega polja, električnim tokom in dolžino vodnika v magnetnem polju pravokotno na magnetne silnice.

 

 
       
 

F  =  B · I · l   (N)                   B(T); I(A); l(m)

   
       
 

Če vodnik ni pravokoten na magnetne silnice, moramo magnetno silo računati z dolžino projekcije vodnika, ki je pravokotna na magnetne silnice

     
       
 

Na tokovodnik, ki je v magnetnem polju vzporeden z magnetnimi silnicami, ne deluje nobena magnetna sila.

 
       
Primer:

 
       
 

Magnetna sila na tokovodnik omogoča pretvorbo električne energije v mehansko, toda le pri manjših magnetnih silah in manjših premikih tokovodnika. Zato so primerne za delovanje naprav, kot je npr. zvočnik.