5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV

KAZALO

   

 

5.2.5 MAGNETNA SILA NA GIBAJOČO SE ELEKTRINO

   
 

Magnetno silo na gibajočo se elektrino uporabljamo na področju merilne in regulacijske tehnike, TV tehnike, elektronskih mikroskopov, medicine, raziskave snovi in drugod.

 

HITRE POVEZAVE

Elektrina

Krožna pot

 

SLIKA

Slika 5.1.4.1: Odklon elektronov v tokovodniku

 

SLIKA

Slika 5.1.4.2: Krožna pot elektrine v magnetnem polju

 
 
       

Magnetna sila ne deluje na snov vodnika, ampak na gibajočo se elektrino oziroma elektrone, ki tvorijo tok v vodniku. Posledica takih sil pa je lahko odklon vodnika. Eksperimentalno je ugotovljeno, da elektrina, ki prileti v magnetno polje pravokotno na magnetne silnice, opiše, pod vplivom magnetne sile, pravilno krožno pot1.

   
       
  5.2.5.1 Hallov generator električne napetosti    
  5.2.5.2 Magnetni odklon elektronskega žarka    
       
       

1 Če je vpadni kot elektrine v magnetno polje različen od 90o, ima pot elektrine obliko vijačnice. Tako gibanje elektrin v magnetnem polju Zemlje povzroča tudi severni polarni sij – avroro.