5.2.5 MAGNETNA SILA NA GIBAJOČO SE ELEKTRINO

KAZALO

   

 

5.2.5.2 Magnetni odklon elektronskega žarka

   

 

Pri klasičnih TV sprejemnikih s katodno zaslonsko cevjo riše sliko elektronski žarek, odklon žarka pa, predvsem zaradi razsežnosti zaslonov, temelji na magnetnih silah na gibajočo se elektrino v elektronskem žarku.

SLIKA

Slika 5.2.5.2.1: Magnetni odklon elektronskega žarka

 

SLIKA

Slika 5.2.5.2.2: Tuljava magnetnega odklona TV