6 ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

KAZALO

   

 

 

6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI

     
 

Povzročitelj magnetnih pojavov je bil električni tok. Če pričakujemo, da bodo v obratni smeri magnetni učinki povzročili električni tok, upoštevajmo, da je za električni tok potrebna električna napetost. Od magnetnih učinkov je torej pričakovati, da lahko povzročijo električno napetost. Dejansko tako tudi je in na ta način delujejo različni izvori napetosti, kot so generatorji elektrarn, transformatorji in podobno.

   

FOTOGRAFIJA

Slika 6.1.1: Elektrarna

 

FOTOGRAFIJA

Slika 6.1.2: Transformator

 

SLIKA

Slika 6.1.3: Električna kitara

 

REŠENI PRIMERI

Rešeni primeri

 

PREVERI ZNANJE

Reši računsko nalogo

 
 
       
  6.1.1 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI PREČKANJA MAGNETNEGA PRETOKA
6.1.2 INDUKCIJA NAPETOSTI ZARADI SPREMINJANJA MAGNETNEGA PRETOKA
6.1.3 NAPETOST LASTNE INDUKCIJE (Uli)
6.1.4 ELEKTRIČNI TRANSFORMATOR
6.1.5 VRTINČNI TOKI
6.1.6 KOŽNI POJAV