7. OSNOVE ELEKTROKEMIJE

KAZALO

   

 

7.1 ELEKTROLIZA

     
  Poskus 7.1.1  

HITRE POVEZAVE

Poskus 7.1.1

Ne prevaja

Prevajajo

Ionski

Izloči iz raztopine

 

SLIKA

Slika 7.1.1: Kemijsko čista voda ni prevodna

 

SLIKA

Slika 7.1.2: Elektrolit dobro prevaja tok

 
 
       

 
►  

Kemijsko čista voda električnega toka praktično ne prevaja.

Raztopine baz, soli in kislin dobro prevajajo električni tok.

 

Elektroliti omogočajo ionski električni tok.

 

Enosmerni električni tok raztopljeno snov izloči iz raztopine.

 

Izločanju raztopljene snovi iz raztopine z enosmernim električnim tokom pravimo elektroliza1.

 

 
       
  7.1.1 FARADAYEV ZAKON ELEKTROLIZE
7.1.2 TEHNIČNA UPORABA ELEKTROLIZE
   
       
 

1 elektro + lysis, gr. = razkrajanje z električnim tokom