1 OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE

KAZALO

   

 

1.5 OSNOVNE ELEKTRIČNE KOLIČINE

     
  1.5.1 ELEKTRINA (Q)
1.5.2 ELEKTRIČNI POTENCIAL (V)

1.5.3 ELEKTRIČNA NAPETOST (U)

1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)