eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

eOET-1 VIDEO

Dodatna kazala:

III. nivo

Animacije

Slike

Video

Fotografije

Interaktivni elementi

3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

3.2 ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

3.3 SESTAVLJENA VEZAVA PORABNIKOV

3.5 ZAHTEVNEJŠE VEZAVE PORABNIKOV

4 ELEKTROSTATIČNI POJAVI IN UČINKI

4.1 ELEKTRIČNO POLJE

5 MAGNETNI POJAVI IN UČINKI

5.1 MAGNETNO POLJE

5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV

6 ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI