eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

eOET-1 III. NIVO

Dodatna kazala:

III. nivo

Animacije

Slike

Video

Fotografije

Interaktivni elementi

1. Osnovni pojmi elektrike

 1. Mednarodni sistem merskih enot SI - Uvod
 2. Fizikalne količine (veličine) in merske enote
 3. Mednarodni merski sistem SI
 4. Nekatere merske enote so zastarele
 5. Fizikalne konstante
 6. Pisanje fizikalnih enačb
 7. Definicije osnovnih enot
 8. Zgradba snovi
 9. Poenostavjen model atoma
 10. Osnovni električni naboj
 11. Ioni
 12. Prevodniki in izolanti
 13. Električni tok
 14. Definicija električnega toka
 15. Vrste električnih tokov
 16. Zgodba o ohranitvi naboja
 17. Označevanje potenciala in napetosti
 18. O električnih virih
 19. Viri
   

2. Enostavni električni tokokrog

 1. Ohmova empirična ugotovitev
 2. Linearni zakon upora
 3. Model trkov
 4. Upornost in prevodnost tokovodnika
 5. Specifična električna prevodnost in upornost
 6. Temperaturna odvisnost električne upornosti
 7. Termični in fiziološki učinki gostote električnega toka
 8. Nelinearen električni upor
 9. Joulov zakon
 10. Električna moč
 11. Moč v linearnem uporu
 12. Napetostno-tokovna metoda merjenja upornosti in moči bremen
 13. Izkoristek energije
 14. Gostota električnega toka
 15. Gostota električne moči
 16. Odvajanje toplote
 17. Ekvivalentna upornost
   

3. Vezave porabnikov v električnem tokokrogu

 1. Prvi Kirchhoffov zakon
 2. Vzporedna vezava linearnih bremen
 3. Razširitev merilnega območja ampermetra
 4. Napetost zanke in drugi Kirchhoffov zakon
 5. Zaporedna vezava linearnih bremen
 6. Razširitev merilnega območja voltmetra
 7. Sestavljene vezave bremen
 8. Obremenjen napetostni delilnik
 9. Potenciometrski delilnik
 10. Mostično vezje
 11. Pretvorba zvezda-trikot
 12. Padec napetosti na napajalnih vodih
 13. Težavnost merjenj v fiziki
 14. Realen napetostni vir
 15. Realen tokovni vir
 16. Realen vir
 17. Maksimum moči
   

4. Elektrostatični pojavi in učinki

 1. Električna sila in Coulombov zakon
 2. Sili med točkastima nabojema
 3. Silnice električnega polja
 4. Električno polje
 5. Gravitacijsko polje
 6. Usmerjenosti sile in poljske jakosti
 7. Poljska jakost ploskovno porazdeljene elektrine
 8. Električno odklanjanje
 9. Potenciali in napetost v naelektrenem ploščnem kondenzatorju
 10. Prevodnik in električno polje
 11. Električna influenca
 12. Dielektrik in električno polje
 13. Električni dipol
 14. Elektronska polarizacija
 15. Dielektrik v električnem polju
 16. Vektor gostote električnega pretoka
 17. Gostota električnega pretoka tik ob prevodniku
 18. Vloga izolantov v električnem polju
 19. Kapacitivnost
 20. Električni simbol kondenzatorja
 21. Električno povezovanje kondenzatorjev
 22. Vzporedna vezava kondenzatorjev
 23. Zaporedna vezava kondenzatorjev
 24. Sestavljena vezava kondenzatorjev
 25. Električna energija
 26. Gostota električne energije
 27. Polnilni tok kondenzatorja
   

5. Magnetni pojavi in učinki

 1. Magnetni pojavi
 2. Magnetno polje v ravni dolgi tuljavi
 3. Magnetno polje toka skozi toroidno navitje
 4. Magnetna napetost
 5. Magnetna napetost pri ravni tuljavi
 6. Magnetna napetost ravnega tokovodnika
 7. Snov v magnetnem polju
 8. Magnetni pretok
 9. Magnetne lastnosti snovi
 10. Nelinearno magnetenje
 11. Magnetna vezja
 12. Magnetni sili med tokovodnikoma
 13. Navor magnetnih sil na tokovno zanko
 14. Instrument z vrtljivo tuljavico
 15. Princip delovanja elektromotorja
 16. Magnetno odklanjanje
   

6. Elektromagnetna indukcija

 1. Linearni generator
 2. Induciran tok
 3. Faradayev generator
 4. Generator harmonične napetosti
 5. Inducirana napetost in magnetni pretok
 6. Faraday
 7. Faradayev indukcijski zakon
 8. Magnetni sklep
 9. Inducirana napetost v vrteči zanki
 10. Induktivnost tuljave
 11. Magnetna energija

7. Osnove elektrokemije

 1. Maksimum moči