eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

eOET-1 INTERAKTIVNI ELEMENTI

Dodatna kazala:

III. nivo

Animacije

Slike

Video

Fotografije

Interaktivni elementi

1 OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE

1.1 ELEKTROTEHNIKA SKOZI ČAS

1.2 OPRAVIMO SVOJE DELO DOBRO

1.3 ENERGIJA, DELO IN »PORABNIKI« ENERGIJE3

 

1.4 FIZIKALNE KOLIČINE (VELIČINE)

1.4.2 MERSKI SISTEM

1.4.3 PRETVORNIKI MERSKIH ŠTEVIL IN ENOT

1.4.4 ZAOKROŽEVANJE MERSKIH ŠTEVIL

1.5.1 ELEKTRINA (Q)

1.5.2 ELEKTRIČNI POTENCIAL (V)

1.5.3 ELEKTRIČNA NAPETOST (U)


1.5.4 ELEKTRIČNI TOK (I)

 

 

2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOGROG

2.1 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROGI V PRAKSI

2.2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG


2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU


2.4 VODNIKI


2.5 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA

2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

 

 

 

3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

3.2 ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

3.3 SESTAVLJENA VEZAVA PORABNIKOV

3.4 REALNOST ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

 

4 ELEKTROSTATIČNI POJAVI IN UČINKI

4.1 ELEKTRIČNO POLJE

4.2 KAPACITIVNOST (C)

4.3 ENERGIJA ELEKTRIČNEGA POLJA (We)

 

5 MAGNETNI POJAVI IN UČINKI

5.1 MAGNETNO POLJE

5.1.4 MAGNETNI KROG

 

6 ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI

6.2 INDUKTIVNOST (L)

6.3 ENERGIJA MAGNETNEGA POLJA (Wm

 

7 OSNOVE ELEKTROKEMIJE

7.1 ELEKTROLIZA

 

7.2 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI