eOSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (kazalo)

eOET-1 FOTOGRAFIJE plus

Dodatna kazala:

III. nivo

Animacije

Slike

Video

Fotografije

Interaktivni elementi

1 OSNOVNI POJMI ELEKTRIKE

1.1 ELEKTROTEHNIKA SKOZI ČAS

1.2 OPRAVIMO SVOJE DELO DOBRO

1.3 ENERGIJA, DELO IN "PORABNIKI" ENERGIJE

1.4 FIZIKALNE KOLIČINE (VELIČINE)

1.5 OSNOVNE ELEKTRIČNE KOLIČINE

2 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG

2.1 ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROG V PRAKSI

  • Grafično ponazarjanje električnih tokokrogov

2.2 MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

2.3 ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

2.4 VODNIKI

2.6 UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ŽIVA BITJA

2.7 DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOK

3 VEZAVE PORABNIKOV V ELEKTRIČNEM TOKOKROG

3.1 VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

3.2 ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

3.3 SESTAVLJENA VEZAVA PORABNIKOV

4 ELEKTROSTATIČNI POJAVI IN UČINKI

4.1 ELEKTRIČNO POLJE

4.2 KAPACITIVNOST (C)

5 MAGNETNI POJAVI IN UČINKI

5.1 MAGNETNO POLJE

5.2 UPORABA MAGNETNIH UČINKOV

6 ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA

6.1 INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI

6.2 INDUKTIVNOST (L)

7 OSNOVE ELEKTROKEMIJE

7.1 ELEKTROLIZA

7.2 KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI