KAZALO

eOsnove Elektrotehnike 1 plus

Dodatna kazala:

III. nivo

Animacije

Slike

Video

Fotografije

Interaktivni elementi

 

 Navodila za uporabo e-gradiva eOet-1 plus

Osnovni pojmi elektrike

 

1.1  

ELEKTROTEHNIKA SKOZI ČAS
 

 

1.1.1 Poznavanje bistva elektrike je še vedno skromno

 

1.2

OPRAVIMO SVOJE DELO DOBRO

 

1.3

ENERGIJA, DELO IN »PORABNIKI« ENERGIJE

 

 

1.3.1 Pridobivanje, prenos in »poraba« električne energije

 

1.4

FIZIKALNE KOLIČINE

 

 

1.4.1 Pojem fizikalne količine
1.4.2 Merski sistem

1.4.3 Pretvorniki merskih števil

1.4.4 Zaokroževanje merskih števil

 

1.5

OSNOVNE ELEKTRIČNE KOLIČINE

 

 

1.5.1 Elektrina (Q)

1.5.3 Električna napetost (U)

1.5.4 Električni tok (I)

2

Enostavni električni tokokrog

 

2.1

ENOSTAVNI ELEKTRIČNI TOKOKROGI V PRAKSI
 

 

2.1.1 Grafično ponazarjanje električnih tokokrogov

 

2.2

MERJENJE KOLIČIN ELEKTRIČNEGA TOKOKROGA

 

 

2.2.1 Merilniki električnih količin

2.2.3 Merjenje električne napetosti

2.2.4 Merjenje električnega toka

2.2.5 Notranja upornost oziroma prevodnost merilnikov

 

2.3

ODVISNOST TOKA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

 

 

2.3.1 Odvisnost toka od električne napetosti

2.3.1.1 Električna upornost (R)

2.3.3 Merjenje električne upornosti in prevodnosti

 

2.4

VODNIKI

 

 

2.4.1 Upornost in prevodnost vodnikov
2.4.1.1 Odvisnost upornosti in prevodnosti od snovi

 

2.5

UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA SNOV IN PROSTOR

 

2.6

UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA NA ŽIVA BITJA

 

 

2.6.1 Električni tok je lahko smrtno nevaren

2.6.3 Prva pomoč pri nesreči z električnim tokom

 

2.7

DELO IN MOČ ELEKTRIČNEGA TOKA

 

 

2.7.1 Energija, delo in moč

2.7.2 Električno delo (W)

2.7.3 Električna moč (P)

2.7.4 Vrednotenje električnega dela

2.7.5 Pretvarjanje električne energije

2.7.5.3 Toplotna obremenitev in dimenzioniranje vodnikov

 

3

Vezave porabnikov v električnem tokokrogu

 

3.1

VZPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

 

 

3.1.1 Vzporedne vezave v praksi
3.1.2 Lastnosti in zakonitosti vzporedne vezave
3.1.2.1 Splošne lastnosti vzporedne vezave
3.1.2.2 Tokovno vozlišče
3.1.2.3 Računanje količin v vzporednem tokokrogu
3.1.2.3.1 Računanje tokov v vzporednem tokokrogu
3.1.2.3.2 Delitev toka na vzporedne porabnike
3.1.2.3.3 Soupor (RS)
3.1.2.3.4 Računanje z nadomestno prevodnostjo
3.1.2.3.5 Računanje z nadomestno upornostjo
3.1.2.4 Moč vzporedne vezave porabnikov
3.1.3 Diagnostika tehničnih problemov

 

3.2

ZAPOREDNA VEZAVA V ELEKTRIČNEM TOKOKROGU

 

 

3.2.1 Zaporedne vezave v praksi
3.2.2 Lastnosti in zakonitosti zaporedne vezave
3.2.2.1 Splošne lastnosti zaporedne vezave

3.2.2.2 Napetostna zanka

3.2.2.3 Računanje količin v zaporednem tokokrogu

3.2.2.4 Moč zaporedne vezave porabnikov

3.2.2.4.1 Krmiljenje moči električnih grelnikov

 

3.3

SESTAVLJENA VEZAVA PORABNIKOV
 

 

 

3.4

REALNOST ELEKTRIČNIH TOKOKROGOV

 

 

3.4.1 Notranja upornost naprav
3.4.2 Realni izvori napetosti

3.4.2.1 Napetosti realnega izvora

3.4.2.2 Ugotavljanje notranje upornosti izvorov

3.4.2.3 Notranja upornost baterij

3.4.2.4 Stabilnost napetosti realnega izvora

3.4.2.5 Moč in izkoristek realnega izvora napetosti
3.4.3 Realni tokokrog z dolgimi vodniki

3.4.3.1 Realnost vodnikov v električnem tokokrogu

3.4.3.2 Dimenzioniranje vodnikov na padec napetosti

3.4.4 Realnost merjenja

3.4.4.1 Vpliv merilnika na enostavni električni tokokrog

3.4.4.2 Vpliv merilnika na sestavljeni električni tokokrog

3.4.4.3 Realnost U-I metode merjenja upornosti, moči ...

 

3.5

ZAHTEVNEJŠE VEZAVE PORABNIKOV
 

 

 

4

Elektrostatični pojavi in učinki

 

4.1

ELEKTRIČNO POLJE
 

4.1.1 Pojem in lastnosti elektrostatičnega polja
4.1.2 Električna poljska jakost (E)
4.1.3 Prevodna snov v električnem polju
4.1.4 Električni pretok (Φe) in gostota pretoka (D)
4.1.5 Neprevodna snov v električnem polju
4.1.6 Električna prebojna trdnost izolantov (Ep)
4.1.7 Razporeditev elektrine na prevodnih telesih
4.1.8 Elektrostatika in kakovost v elektrotehniki

 

4.2

KAPACITIVNOST (C)
    4.2.1 Električni kondenzator

4.2.1.1 Kondenzator v enosmernem električnem tokokrogu

4.2.1.2 Odvisnost kapacitivnosti kondenzatorja

4.2.1.3 Izvedbe kondenzatorjev

4.2.2 Kapacitivnost vezav kondenzatorjev

4.2.2.1 Vzporedna vezava kondenzatorjev

4.2.2.2 Zaporedna vezava kondenzatorjev

 

4.3

ENERGIJA ELEKTRIČNEGA POLJA (We)
 

5

Magnetni pojavi in učinki

 

5.1

MAGNETNO POLJE
  5.1.1 Pojem in lastnosti magnetnega polja

5.1.1.1 Magnetno polje in lastnosti trajnih magnetov

5.1.1.2 Magnetne silnice

5.1.1.3 Magnetne lastnosti toka v ravnem vodniku

5.1.1.4 Magnetne lastnosti električnega toka v ovoju – tokovne zanke

5.1.1.5 Magnetne lastnosti električnega toka v navitju – tuljavi

5.1.2 Magnetna napetost in poljska jakost

5.1.2.1 Magnetna napetost (Θ)

5.1.2.2 Magnetna poljska jakost (H)

5.1.3 Snov v magnetnem polju

5.1.3.1 Magnetni pretok (Φm)

5.1.3.2 Gostota magnetnega pretoka (B)

5.1.3.2.1 Vpliv snovi na gostoto magnetnega pretoka

5.1.3.2.2 Weissova območja

5.1.3.3 Dovzetnost prostora in snovi za magnetni pretok

5.1.3.4 Magnetilne karakteristike snovi

5.1.3.4.1 Histerezna zanka snovi

5.1.3.4.2 Trdomagnetne in mehkomagnetne snovi
5.1.4 Magnetni krog

5.1.4.1 Zračna reža v magnetnem krogu

 

5.2

UPORABA MAGNETNIH UČINKOV
    5.2.1 Magnetna sila na feromagnetna telesa

5.2.2 Magnetna sila na tokovodnik

5.2.3 Navor navitja v magnetnem polju (M)

5.2.3.1 Analogni merilnik toka z vrtljivo tuljavico

5.2.3.2 Elektromotor na enosmerni tok

5.2.3.3 Koračni motor

5.2.4 Magnetna sila med vzporednima tokovodnikoma

5.2.5 Magnetna sila na gibajočo se elektrino

5.2.5.1 Hallov generator električne napetosti

5.2.5.2 Magnetni odklon elektronskega žarka

6

Elektromagnetna indukcija

 

6.1

INDUKCIJA ELEKTRIČNE NAPETOSTI
    6.1.1 Indukcija napetosti zaradi prečkanja magnetnega pretoka

6.1.1.1 Generator enosmerne električne napetosti

6.1.1.2 Generator izmenične napetosti

6.1.1.3 Elektrodinamični mikrofon

6.1.2 Indukcija napetosti zaradi spreminjanja magnetnega pretoka

6.1.2.1 Lenzevo pravilo elektromagnetne indukcije

6.1.2.2 Uporaba elektromagnetne indukcije

6.1.3 Napetost lastne indukcije (Uli)

6.1.3.1 Prehodni pojavi v tokokrogu s tuljavo

6.1.3.2 Prevodnost tuljave za izmenični tok

6.1.4 Električni transformator

6.1.5 Vrtinčni toki

6.1.6 Kožni pojav

 

6.2

INDUKTIVNOST (L)
    6.2.1 Magnetni sklep (Ψ)

6.2.2 Induktivnost tuljave (L)

6.2.3 Induktivnost in napetost lastne indukcije

 

6.3

ENERGIJA MAGNETNEGA POLJA (Wm)

7

Osnove elektrokemije

 

7.1

ELEKTROLIZA
    7.1.1 Faradayev zakon elektrolize

7.1.2 Tehnična uporaba elektrolize

7.1.2.1 Pridobivanje čistih kovin

7.1.2.2 Galvanostegija

7.1.2.3 Galvanoplastika

7.1.2.4 Eloksiranje

 

7.2

KEMIJSKI IZVORI NAPETOSTI
    7.2.1 Elektrokemijski potenciali

7.2.2 Primarni kemijski izvori električne napetosti

7.2.2.1 Cink-ogljikov člen

7.2.2.2 Alkalni člen

7.2.2.3 Drugi primarni člen

7.2.3 Elektrokorozija

7.2.4 Sekundarni kemijski izvori napetosti

7.2.4.1 Svinčev akumulator

7.2.4.2 Nikelj-kadmijev akumulator

7.2.4.3 Nikelj-metal-kadmijev akumulator

7.2.4.4 Litij-ionski akumulator

7.2.5 Kemijski izvori napetosti in zaščita okolja